Реставрация

Хисарлъка


Направените археологически разкопки
регистрират различни строителни периоди на крепостта и говорят за непрекъснатото и продължително използване на Крепоста Хисарлъка през античността и средновековието.

Интересните конструктивни решения, съчетанието на различните строителни техники и материали, както и разкритите археологически паметници от няколко исторически епохи определят крепостта на издигаща се на хълма Хисарлъка, като една от най-значимите на територията на България.

Крепостта е архитектурно-строителен паметник на културата с категория „национално значение”


Хисарлъка

 
В началото на 2014г. е проведена обществена поръчка с предмет „Късноантична и средновековна крепост „Хисарлъка“, финансирана със средства от правителствената инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и за изпълнител е определен Консорциум „Кюстендил“. Възстановителните работи на крепостта започват на 20 юли 2014 г.

Проектът е дело на арх. Юлий Фърков и предвижда частично възстановяване на крепостните стени и три от бойните кули с височина 14 метра, в които ще бъдат разположени музейни експозиции. Заедно с реставрацията на крепостните стени се изграждат и лапидариум и театрон с 300 места.


КРЕПОСТ ХИСАРЛЪКА | КЮСТЕНДИЛ

Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД